Nyt om Fortunfortet

Nyt om Fortunfortet.

Fortunfortets Venner har i sommeren 2017 kontaktet Naturstyrelsen, og dels fået aftalt at Naturstyrelsen opsætter en markeringspæl til Fortunfortet på Mandehovedvej, dels fået aftalt, at placeringen af Fortunfortet medtages på næste udgave af "Dyrehave-folderen".

Som det kan ses på de to billeder har Naturstyrelsen opsat markeringspælen på Mandehovedvej.