Fortunfortets Venner

Fra forfald til lokalt kulturcenter

Vedtægter
Referater
Vision

Fortunfortet er et monumentalt minde om en betydningsfuld periode i danmarkshistorien. Det er derfor trist, at fortet i dag fremstår vådt og forfaldent.

Det gjorde det allerede for femten år siden, hvor en gruppe lokale beboere tog initiativ til at få gjort noget ved sagen og kontaktede kommunen, som renoverede bygningen nødtørftigt. Den blev dog ikke grundsikret og forfaldet fortsatte!

I april 2007 blev det fremadrettede arbejde sat i mere faste rammer, idet foreningen Fortunfortets Venner, hvis formål er at sikre Fortunfortet for eftertiden, holdt stifrende generalforsamling.

Foreningen forsøgte de kommende år uden held at samle penge til renovering men foretog selv midre vedligehold og generel oprydning uden at dette dog stoppede forfaldet. Foreningens hovedaktivitet var et sørge for, at interesserede kunne få adgang til fortet og at afholde den årlige befæstningsdag. Med henblik på at målrette renoveringsarbejdet og i erkendelse af, at bygningen ikke bliver renoveret med mindre, den kan bruges til noget fornuftigt i det daglige, har

foreningen i 2014 formuleret en ny vision: Fra forfald til lokalt kulturcenter.

I korthed lyder visionen: Fortunfortet skal inden 2020 - på hundreåret for dets nedlæggelse som aktivt forsvarsværk - genopstå som et spændende bygningsværk og samlingpunkt for den lokale kultur, for skolerne og uddannelseinstituionerne og for erhverslivet i Lynby-Taarbæk.

Kernen i den nye vision er, at fortet kun overlever, hvis det bliver brugt. Og i foreningen ser vi en masse anvendelsesmuligheder: De aktiviteter, som i øjeblikket udspiller sig på fortet skal fortsætte. Det drejer sig om afholdelse af Befæstningsdagen og diverse arrangementer, rundvisninger m.v. i relation til fortets historie. Men fremover er det tanken, at fortet skal indgå i projekt 'Åben skole', der sikrer, at vores børn kommer ud i lokalsamfundet og 'smager' på historien. Det skal blive et sted, hvor lokale foreninger kan mødes og forhåbentlig kan det lokale erhversliv også få glæde af faciliteterne. Og endelig kan det blive en kulisse for diverse kulturelle aktiviteter så som teater, musik og kunstudstillinger.

I øjeblikket har foreningen ca. 50 medlemmer.


Foreningens vedtægter

Foreningen har til formål:

- at støtte renovering af Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge om midler fra fonde.

- at bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt kulturcenter.

- at formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk Kommune.

- at deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende almennyttige arrangementer.

- at vedligeholde hjemmesiden Fortunfortet.dk.

Formål og arbejde er nærmere beskrevet i foreningens vedtægter

Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes 4-6 gange årligt. Hovedopgaverne består p.t. i løbende kontakt med kommunen om vedligehold, planlægning og gennemføelse af befæstningsdagen samt kontakt til fonde, som kunne være interesseret i at bevillige penge til istandsættelse af fortet. Derudover arrangerer bestyrelsen ture efter medlemmernes ønske. Bestyrelsen varetager den løbende administration af foreningen: Opkrævning af medlemsgebyr, indkaldelse til generalforsamling, vedligehold af hjemmesiden m.v. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet eller har forslag til aktiviteter er du meget velkommen til at henvende dig på en af nedenstående adresser.

Der skrives referat fra generalforsamlingen og fra alle møder i bestyrelsen.

Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem af Fortunfortets Venner eller vil du bare høre nærmere, så er du meget velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer. De fortæller gerne mere....

Du har også mulighed for at 'gå lige på' og indbetale kr. 100 for et personligt medlemskab eller kr. 500 for et firmasponsorat på konto i Den Danske Bank 1471-10236290. Opgiv navn og adresse, så vil du blive indkaldt til førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer

.
Navn Telefon Mail

Nete Munk Nielsen (forkvinde)

25 13 35 75

Olebruun@tdcadsl.dk

Steen Wenske Pedersen

40 21 22 94

Steen@Wenske.dk

Ole Bruun Nielsen

45 93 88 21

obn@ltk.dk

Peter Bo Bohsen

---

spejderchef@adventist.dk

Hans Jørgen Berggren

---

sol@rios.dk

Dorthe Sjølin

---

sjolin@privat.dk

Kenneth Bune Trust (Revisor)

---

---