Slaget ved Isted genopført på Fortunfortet

"En gennemtrængende regn faldt vedvarende, krudtrøgen stod tæt og ubevægeligt over egnen, og alt var indhyllet i damp og tåge." Således beskrev Rasmus Hansen, der deltog i slaget ved Isted den 25. juli 1850, forholdene. Og sådan skulle det også være da 32. Bataljons Musikkorps genopførte slaget og spillede tidens musik på Fortunfortet.

Trods vejret blev forestillingen gennemført fra A til Z, og børn og voksne fik en på opleveren. "De siger godt nok bang de kanoner" som en af de yngste bemærkede. De voksne blev lidt klogere på historien og fik et indtryk af tidens melodier og sange, der blev præsenteret kompetent af musikkorpsets leder, Jacob Keller.

Alle hyggede sig og selvom det var en udfordring at holde krudtet tørt blev forestillingen en stor succes.Ligesom under det rigtige slag. Kampen bølgede frem og tilbage det meste af dagen, men endte dog lykkeligt, hvilket, med Rasmus Hansens ord, "må anses for en stor guds nåde [...] thi sejren på denne dag frelste vistnok det danske rige fra sønderlemmelse og undergang".

Rasmus Hansens beretning findes Fredericias Lokalhistoriske hjemmeside.

Hvis du har lyst til at engagere 32. Bataljons Musikkorps eller deltage i korpsets aktiviteter kan du kontakte Jacob Keller på mail: jacob.keller@youseepost.dk.