25. juli - årsdagen for "Slaget ved Isted"

I 1850, under Treårskrigen, fandt Danmarkshistoriens største slag sted ved byen Isted. 30.000 slesvig-holstenske og 37.000 danske soldater kæmpede indædt mod hinanden. Sejren gik til dansk side. 32. Batallions Musikkorps markerede i samarbejde med Fortunfortets Venner dagen med et tæt program bestående af militærkoncert og opførelse af en illustrativ kampscene. Programmet bestod af marcher, soldatersange, folkesange og anden

musik der blev skrevet i tiden omkring krigen, heriblandt kan nævnes "Riberhus March", "Fredericia Sejrs Reveille" og "Det var på Isted Hede".

Aktive Kanonerer satte deres kanoner i stilling og lavede en drabelig "slagscene", sammen med kommandoråb, geværild, signalhorn, kirkeklokker og militærtrommer. Arrangementet sluttede af med en Tappenstreg i den tørre voldgrav og Retræte fra "Fortkronen".
Fortunfortets venner vil gerne takke 32. Bataillons Musikkorps for en fantastisk aften.

Musikkorpset ledes af Jacob Juul Keller og består af tidligere musikere fra Den kongelige Livgardes Musikkorps og Tambourkorps, Søværnets Tambourkorps, Tivoligarden, Hjemmeværnets Musikkorps og Frederiksborg Drabantgarde.

Jacob Keller præsenterer dagens program for det store publikum.

Kommandørinden gjorde et udsletteligt indtryk ved sin flamboriante styring af slagets gang, og kanonerne gjorde et lignende indtryk både for så vidt angår lyd som røgudvikling. Meget krigsagtigt!!