Champagne på Fortunfortet

En privat fond har givet en stor pose penge til restaurering af fortet. Og det blev fejret med champagne og kransekage onsdag d. 10. december. Pengene kommer på det bedst tænkelige tidspunkt, for bestyrelsen kan netop nu offentliggøre en ny vision og plan for fortets fremtid.

Gaven er motiveret med, at 'Fortunfortet ikke blot må forfalde! Fortet står som et minde om en vigtig periode i danmarkshistorien, og det bør derfor bringes i smuk og brugbar stand til gavn og glæde for lokale foreninger, skoler og uddannelsesinstitutioner og for erhvervslivet i kommunen'.

Pengene er doneret af Bent og Birgit Wenske Pedersens Familiefond. Fra fondens side udtrykkes der håb om, 'at denne donation kan medvirke til, at ejeren af fortet, Lyngby-Taarbæk Kommune, og evt. andre fonde også vil hjælpe med til at redde Fortunfortet fra ruin og evig glemsel'

Foreningens forkvinde, Nete Munk Nielsen, lagde i sin takketale ikke skjul på, at gaven på 160.000 kr. kom som en stor overraskelse og fortsatte: 'Gaven vil bidrage til at virkeliggøre vores vision om at sikre Fortunfortet mod forfald og gøre det til et smukt, aktivt, lokalt kulturcenter.

Bent og Birgit Wenske Pedersen overrækker den flotte check til foreningens forkvinde, Nete Munk Nielsen.

Vi er nogle stykker, som igennem mange år har forsøgt at få Lyngby-Taarbæk Kommune til at sikre fortet mod forfald i henhold til lovgivningen. Men det er kun blevet til det allermest nødtørftige vedligehold.

Nu har vi penge og en vision, der nøje beskriver, hvordan fortet kan blive restaureret inden for rammerne af en 1:1 finansiering mellem kommunen og private fonde, og genopstå som et aktivt sted, hvor lokale foreninger kan mødes,

og skolebørnene kan få et førstehånds- indtryk af deres oldefædres tid i trøjen. Og hvis det går rigtig godt, kan det blive stedet, hvor det lokale erhvervsliv og Vidensbyen præsenterer sig, når rammerne skal være lidt 'off beat'. Pengene vil blive brugt med dette formål for øje'.

Fortunfortets venner vil bruge juleferien og noget af januar til at planlægge, hvordan pengene kan bruges mest fornuftigt og hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang.