Seneste nyt fra Fortunfortets Venner

Oversigt over nyheder og aktiviteter på Fortunfortet. Se også på facebook.


16. februar 2017 Referat fra 42. Bestyrelsesmøde
27. oktober 2016 Referat fra 41. Bestyrelsesmøde
26. august 2016 Referat fra 40. Bestyrelsesmøde
8. juli 2016 Befæstningsdag 25. september. Befæstningsdagen afholdes igen i år på den sidste søndag i september. Program følger men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
7. juli 2016 Isteddag 25. juli. 32. battalions musikkorp har igen i år givet tilsagn om at afholde Isteddag den 25. juli kl. 19-20. De spiller gammel dansk militærmusik og skyder en del krudt af til minde om den sidste rigtige sejr i dansk krigshistorie.
7. april 2016 Referat fra 39. Bestyrelsesmøde
7. juli 2016 Arkivering af netpublikationer. Foreningen har givet tilladelse til at vores netpublikationer (altså vores hjemmesider) arkiveres til brug for den danske nationalbibliografi.
8. juni 2016 Halloween den 31. oktober. Vi vil meget gerne lægge hus til en uhyggelig Halloween mandag den 31. oktober. Har du lyst til at arrangere må du meget gerne sende en mail til os på post@fortunfortet.dk.
12. maj 2016 Generalforsamling Referat og regnskab offentliggøres snarest
5. april 2016 Referat fra 38. Bestyrelsesmøde
22. marts 2016 Ingen penge fra 'Underværker' denne gang. Vi søgte den 27. januar 2016 om at komme i betragtning til en donation fra Realdania. Desværre fik vi negativt svar, men vi vil forsøge igen, når der igen bliver mulighed for at søge. Husk det er meget vigtigt, at interesserede 'liker' vores projekt, når vores projekt igen bliver offentliggjort.
7. marts 2016 Generalforsamling i Københavns Befæstningsforening.
Københavns Befæstningsforening er en paraplyorganisation, som repræsenterer alle de lokale befæstningsforeninger herunder Fortunfortets Venner. Dagsorden.
27. januar 2016 Underværeker.
Realdania står under projektnavnet 'Underværker - bygningsarvens ildsjæle' bag en kampagne, som har til formål at skabe udvikling og fællesskaber lokalt. ’Underværker’ hjælper ildsjæle med at gøre deres idéer til virkelighed. Fortunfortets Venner har lagt billet ind på en del af midlerne og fik op til kampagnens afslutning 1.500 klik, 250 'thumbs up' og 50 kommentarer på 'Underværkers' hjemmeside. Borgmester, Sofia Osmani, støttede is med en meget elskværdig anbefaling. Vi vil gerne sige tak til alle som har hjulpet på i denne sammenhæng, og nu ser vi frem til at høre fra Realdania. Modtagere af støtte skulle efter planen blive offentliggjort medio marts.
13. januar 2016 Referat fra 37. Bestyrelsesmøde
13. december 2015 Møde.
Med henblik på at få lokale interesserede til at bruge fortet, har Fortunfortets Venner inviteret interesserede til et møde og drøfte fortets fremtid som kulturcenter.
6. december 2015 Fotosession.
Fotografen Michael LaCour har lavet en flot fotoserie med fortet som kulisse.
13. november 2015 Møde med forvaltningen.
På et møde med forvalningen er det blevet aftalt at kommunen igangsætter renovering af tagrenderne, således at nedbrydnigen af facaden kan blive standset. Arbejdet skal gennemføres inden frosten sætter ind og arbejdet igangsættes derfor først i foråret 2016.
2. november 2015 I løbet af oktober måned er det lykkedes at få åbnet 7 af de ialt 8 skydeskår i struben. Det ser godt ud og man kan nu ved selvsyn få et meget klarere indtryk af, hvordan et forsvar af fortet ville have taget sig ud. De nye åbninger giver desværre anledning til en del indkastning af sten og affald og i løbet af november er det planen, at de bliver dækket til med indvendige gitre.
24. oktober 2015 På et møde med forvaltningen er arbejdet med at indhente tilbud på renovering af tagrender og nedløb (jf. 14. september) blevet igangsat. Desværre har det vist sig umuligt at få arbejdet udført inden vinteren sætter ind, men det er aftalt, at det bliver gennemført i foråret 2016.
9. oktober 2015 Hjemmesiden er blevet lettere renoveret. Den vigtigste ændring er at vi fremover vil bruge vores facebookside aktivt til at fortælle om vores aktiviteter og få støtte til vores projekt med at få Fortunfortet gjort til et aktivt og interessant samlingspunkt for lokal kultur.
27. September 2015 Befæstningsdag. Programmet er i år udvidet med en kunstudstilling, hvor lokale kunstnere udstiller billeder, skulptur og smykker. Det blev en fantastisk dag med et rekordstort antal besøgende. Se billeder fra dagen.
24. September 2015 Rundvisning for Uddannelsesenheden under forsvaret.
23. September 2015 Befæstningsdagen. Hjemmesiden er blevet omstruktureret og billederne fra de tidligere Befæstningsdage 2003 til 2014 er samlet her.
22. september 2015 Referat fra 36. Bestyrelsesmøde
22. September 2015 Kommunal budgetaftale for 2016-19 mellem C, A, F, I, B samt Dorthe la Cour og Birgitte Hannibal fremlægges, med forventning om vedtagelse på næste kommunalbestyrelsesmøde.

Budgettet indeholder for første gang i mange år penge til renovering. I budgetforslaget hedder det bl.a. der afsættes 0,5 mio.kr. i 2016 til grundsikring af Lyngbyfortet og Fortunfortet, idet det forudsættes, at der findes yderligere 0,5 mio.kr. indenfor de allerede afsatte vedligeholdelsesbudgetter.

Fortunfortets Venner er meget taknemmelige for pengene og ser frem til arbejdet igangsættes.
20. September 2015 Efter aftale med forvaltningen (jf. 14. september) er der blevet opsat mere lys (spots) i den vestlige del af fortet med henblik på at give kunstnere bedre mulighed for at præsentere deres værker på passende vis.
16. september 2015 Fortunfortets Venner modtager kr. 34.000 fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til færdiggørelse af en pjece om Københavns Befæstning og kampen om parlamentarismen.
14. september 2015 På et møde mellem Lyngby Taarbæk Kommunes forvaltning og Fortunfortets Venner er rammerne for for et samarbejde om renovering af fortet blevet fastlagt. Konkret er det aftalt, at
  1. Der opsættes bedre lys i flere kassematter med henblik på at gøre lokalerne mere attraktive som udstillingslokaler
  2. Arbejdet med at renovere tagrender og nedløb igangsættes for at bremse nedsivning og deraf følgende errosion af facaden. Det er planen, at arbejdet skal være færdigt inden vinteren sætter ind.
  3. Kommunen og Fortunfortets Venner indgår et samarbejde med henblik på at skaffe fondsmidler til den nødvendige gennemgribende renovering af fortet. Foreningen driver arbjdet med at søge fonde, mens kommunen tager ansvaret for projektstyring, regnskab m.v. Foreningen kan endvidere trække på kommunens fundraiser.

Aftalen er kommet i stand som resultat af mødet i Økonomiudvalget den 27. august.

27. august 2015 Møde i Økonomiudvalget om renovering af Fortunfortet og Lyngby Fort. Sagen er på dagsordenen som et lukket punkt, og det er uklart, hvad vi kan forvente. Foreningen har som optakt til mødet været i kontakt med økonomiudvalgets medlemme i et forsøg på at skabe en god stemning.
15. august 2015 Referat fra 35. Bestyrelsesmøde
29. juli 2015 Den 25. juli fejrede Fortunfortets Venner sammen med 32. Bataljons Musikkorps Isteddagen. Se billeder fra det store slag.
17. juli 2015 Kom til Isteddag den 25. juli kl. 13.00 og få en underholdende eftermiddag med musik, teater og krudtrøg for hele familien. Program.
15. juli 2015 På mødet i kommunens økonomiudvalg den 27. august 2015 er budget til renovering af Fortunfortet på dagsordnen. Dagsordnen er endnu ikke offentliggjort.
20. maj 2015 Fortunfortets Venner modtager kr. 10.000 fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond til færdiggørelse af en pjece om Københavns Befæstning og kampen om parlamentarismen.
19. maj 2015 Referat fra 34. Bestyrelsesmøde
11. maj 2015 Referat og regnskab fra generalforsamlingen 7. maj 2015. Generalforsamligen besluttede at ændre vedtægterne på mødet. Link til de nye vedtægter.
27. april 2015 Indbydelse til generalforsamling d. 7. maj 2015.
21. april 2015 Venneforeningen arbejder på at komme i dialog med de lokale skoler og den 21. april var der rundvisning for 2. HHX fra København NORD.
9. april 2015 Renovering af Fortunfortet og Lyngbyfort drøftes på et møde i kommunens Økonomiudvalg. Referat (se sag nr. 10).

Ifølge referatet indstiller forvaltningen at udvalget træffer beslutning om renovering og at der afsættes budget til arbejdet i 2016-19. Udvalget beslutter imidlertid at sende sagen videre til budgetforhandlingerne og beder samtidig om en undersøgelse af om forterne kan sælges.
10. marts 2015 I Dyrehaven lidt nordøst for Fortunfortet ligger en såkaldt skålsten. Der har været tvivl om, hvorvidt den i virkeligheden oprindeligt lå på fortets grund og derfor burde flyttes tilbage. Nationalmuseet har været på sagen, og det viser sig, at stenen er fundet i 1915 - altså over 20 år efter Fortunfortet blev bygget - i forbindelse med, at der blev gravet standplads for projektører som en del af Dyrehavestillingen. Der er således ikke grund til at flytte sten.

Den relevante korrespondance med Nationalmuseet, der viser at selveste Glob har været involveret, kan findes på flg. links: Brev 1, Brev 2, Brev 3, Brev 4, Brev 5.
8. marts 2015 Referat fra 33. Bestyrelsesmøde
7. januar 2015 Referat fra 32. Bestyrelsesmøde
1. januar 2015 Lorry laver indslag om Fortunfortet.
10. december 2014
Champagne på Fortunfortet. Fortunfortets Venner modtager en større donation fra en privat fond. Det blev fejret med en lille sammenkomst på fortet.

Læs mere om dagen og gaven.
10. december 2014 Bestyrelsen i Fortunfortet har formuleret en vision for fortets fremtid:

Fortunfortet skal inden 2020 – på hundredeåret for dets nedlæggelse som aktivt for-svarsværk – genopstå som et spændende bygningsværk og sam-lingspunkt for den lokale kultur, for skolerne og uddannelsesinstitutionerne og for erhvervslivet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fortunfortet Venner vil forsøge at udvikle fortet ifølge denne vision og plan som kan læses i sin helhed her.
27. november 2014 I en mail til Lyngby Tårbæk Kommune beder Fortunfortets Venner om lov til at fortsætte det lettere restaurerings og oprydningsarbejde, som udførtes i november og december måned jf. 25. september.
27. november 2014 Referat fra 31. Bestyrelsesmøde
4. november 2014 Referat fra 30. Bestyrelsesmøde
18. oktober 2014 Fotosession med Jeppe Løvstrøm.
28. september 2014 Den årlige befæstningsdag blev afholdt med godt fremmøde og fint vejr. 32. Batallions Musikkorps bidrog til stemningen med historisk militærmusik, spejderne lavede snobrød og popcorn med børnene og de sædvanlige rundvisninger på fortet samt langs Dyrehavestillingen blev gennemført med deltaglese af mange interesserede gæster.

Fortunfortets Venner vil gerne takke 32. battalions Musikkorps, spejderne og andre frivillige for jeres indsats på dagen.

Se billeder.
8. september 2014 Referat fra 29.bestyrelsesmøde
25. september 2014 Lyngby Taarbæk Kommunes ejendomskontor og Kulturstyrelsen giver i mail af 25. september Fortunfortets Venner tilladelse til at nedtage og bortskaffe diverse uoriginale mure og afkoblede VVS- og el-installationer i fortet jf. opslag 26. juni.
16. september 2014 Møde med Borgmester Sophia Osmani, hvor Fortunfortets misserable vedligeholdelsesstand blev drøftet. Sophia understregede på mødet, at der ikke er afsat midler til vedligehold af fortet i 2014 og gjorde samtidig opmærksom på, at ingen politiske partier havde taget sagen op under de netop afsluttede budgetforhandlinger. Dette til trods for (jf. opslag: 25. juni og 18. juli), at forvaltningen har indstillet, at der afsattes kr. 4 mio. over 6 år til istandsættelse.
9. august 2014 Der er igen blevet optaget spooky film på Fortunfortet. Denne gang er vi med 'Timewaves' ude i noget sience fiction....
25. juli 2014 Isteddagen blev markeret på fortet med koncert med 32.Bataillons Musikkorps. Ud over musik genopførtes slagscener fra Første Slesvigske Krig 1848-50 (den sidste krig Danmark har klaret nogenlunde hæderligt). Billeder og Dagens program.
18. juli 2014 Med henvisning til at kommunen ikke umiddelbart kan vurdere hvorvidt nedtagning af installationer mv. inde i fortet er omfattet af bestemmelserne i Museumslovens §29e, 1. punktum: "Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder" oversender kommunen nedenstående sag til Kulturstyrelsen
26. juni 2014 Mail til Lyngby Tårbæk Kommune med kopi til Simon Pihl (viceborgmesteren), hvori foreningen beder om lov til at rydde op på fortet og fjerne diverse uoriginale installationer bl.a. afkoblede rør og ledninger samt diverse fortfremmede gasbetonvægge m.v..
25. juni 2014 Protokol fra mødet i Lyngby-Taarbæk Kommunes Økonomiudvalg den 19. juni. Der blev ikke truffet beslutning om renovering. Sagen blev sparket til hjørne og en evt. bevilling vil indgå i budgetforhandlingerne for 2015. Vi håber og tror .....
19. juni 2014 Referat fra 28. Bestyrelsesmøde
19. juni 2014 Møde i Lyngby-Taarbæk Kommunes Økonomiudvalg. Der er stillet forslag om, at der over de kommende 6 år afsættes mellem 1,6 og 2,0 mio. til grundsikring af Lyngbyfort og mellem 2,9 og 4,0 mio. til grundsikring af Fortunfortet. Link til dagsordnen
5. maj 2014 Rundvisning på fortet for et privat selskab.
17. marts 2014 Referat fra 27. Bestyrelsesmøde
4. december 2013 Referat fra 26. Bestyrelsesmøde
17. November 2013 Musikvideo med gruppen 4Pro optaget på Fortunfortet.
21. november 2013 Vi har nu haft besøgende nummer 10.000 på vores hjemmeside.
5. november 2013 Møde i Lyngby-Taarbæk Kommunes Miljø og Teknikudvalg med renovering af Fortunfortet på dagsordnen. Det blev besluttet, at der skulle yderligere analyse til inden udvalget kunne tage stilling til bevilling af penge til renovering. Link til referat referat fra mødet.
22. september 2013 Rundvisning for 'Fæstningens Venner'
11. september 2013 Referat fra 25. Bestyrelsesmøde
17. juni 2013 Referat fra 24. Bestyrelsesmøde
15. juni 2013 Fortet er udgangspunkt for Lyngby-Taarbæks Firma-idræts-unions motionsløb.
16. maj 2013

Referat fra 6. generalforsamling

20. April 2013 Fotograf tager billeder af fortet til Nordeas medlemsblad
24. marts 2013 Rundvisning for Dansk Vandrelaug
4. marts 2013 Referat fra 23. Bestyrelsesmøde
23. oktober 2012 Referat fra 22. Bestyrelsesmøde
23. august 2012

Referat fra 21. Bestyrelsesmøde

31. maj 2012

Referat fra 5. generalforsamling

12. marts 2012

Referat fra 20. Bestyrelsesmøde

22. april 2012

Der indkaldes til generalforsamling den 31. maj kl. 19.30 på Dyrehavegårdsvej 56. Datoen er blevet flyttet, da Fortunens Grundejerforening afholder generalforsamling samme dag. Dagsorden følger.

15. april 2012

Der indkaldes til generalforsamling den 22. maj kl. 19.30 på Dyrehavegårdsvej 56. Dagsorden følger.

5. april 2012

Lyngby Taarbæk Kommune og Fortunfortets Venner har fået lavet en tilstandsrapport, som bl.a. skal danne grundlag for ansøgning til interesserede fonde om penge til renovering af Fortunfortet.

12. marts 2012

Referat fra 20. Bestyrelsesmøde

30. november 2011

Samlet evaluering af befæstningsdagen

28. november 2011

Referat fra 19. Bestyrelsesmøde

5. september 2011

Referat fra 18. Bestyrelsesmøde

15. juni 2011

Referat fra 17. Bestyrelsesmøde

11. maj 2011

Referat fra 4.Generalforsamling

3. maj 2011

Der er ølfestival på Garderhøj Fort 13. og 14. maj. Læs mere.

26. april 2011

Indbydelse til udflugt til Kastellet den 15. maj

26. april 2011

Indbydelse til generalforsamling i Fortunfortets Venner den 11. maj.

24. april 2011

Venneforeningen havde inviteret på udflugt til Lyngby Fort den 17. april. Se billederne.

4. april 2011

Referat fra 16. Bestyrelsesmøde.

17. marts 2011

Siden om forfatningskampen stærkt forbedret. Læs den!

4. februar 2011

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Københavns Befæstningsforening. Afholdes 22. februar 2011

16. januar 2011

Referat fra 15. Bestyrelsesmøde.

24. november 2010

Referat fra 14. Bestyrelsesmøde

24. november 2010

Der er taget initiativ til at etablere to cykelruter langs Københavns Befæstning. Læs mere på Lyngby Taarbæk kommunes hjemmeside

14. september 2010

Nye billeder fra Befæstningsdagen 2010.

14. september 2010

Lidt nye billeder på siden om befæstningens militære værdi

7. september 2010

Referat fra 13. Bestyrelsesmøde

7. september 2010

Tag med på tur til Mosede for 9. september.

5. september 2010

Siden om Fæstningskanalen og siden om Renovering er blevet opdaterede.

2. september 2010

Programmet for Befæstningsdagen 2010, der afholdes den 26. september, er kommet.

13. august 2010

Befæstningsdagen 2010 afholdes den 26. september.

2004-2009 Foreningen har desværre ikke en systematisk registrant over alle foreningens udadvendte aktiviteter i årene 2004-09. Der har dog været stadig - og stadigt stigende - aktivitet, som indbefatter rundvisning for bygningsingeniør-studerende fra TEC , børnefødselsdage, vandrerlaug, skoleklasser m.v. samt foto-, video- og lydoptagelser til diverse undervisnings og kommercielle formål samt afholdelse af befæstningsdagen samt teater.