Renovering af Fortunfortet

Oprydning på fortet 2014

Fortunfortet har, siden det blev lukket som militært aktiv, været anvendt som champignonfarm, fyrværkeri- og knallertreservedelslager o.m.a.. I forbindelse med disse aktiviteter er der blevet opsat et antal halvmure og VVS- og elinstallationer, som dd. (juni 2014) er afkoblede og forfaldne. Kulturstyrelsen gav i en mail

af 25. september 2014 (jf. Seneste Nyt) tilladelse til, at Fortunfortets Venner kunne fjerne disse installationer.

Arbejdet blev afsluttet i 29. november 2014 og er fotodokumenteret herunder.

Der blev fjernet ca. 100 m. vandrør og 15-20 vvs-installationer, ca. 400 m.
bly/kobber-ledninger og ca. 50 kontakter, fatninger, el-stik m.v. samt store mængder brædder, kroge og skruer til diverse befæstning. Endelig blev der fjernet ca. 1 tons beton og mursten.

Nummerhenvisningerne ved billederne refererer til tegningen nederst på siden.

Nederste etage mod vest. Gasbeton muren, der udfylder den øverste del af buen, er fjernet. Muren er formentlig etableret i forbindelse med, at man har opsat en dør. Billdet til venstre viser døråbningen med halvmuren; billederne til højre (der er taget den modsatte vej) viser to stadier i nedrivningsarbejdet. Halvmuren var placert i gangen ved rum 16 og 17.

 

 

Nederste etage mod øst. Murværk, der udfylder den øverste del af buen, er fjernet på billedet til højre. Halvmuren befandt sig ved indgangen fra rum nr. 4 til gangen ved rum nr. 3.

 

 

Nederste etage. Der arbejdes!

 

 

 

Nederste etage rum nr. 23. VVS- og el-installationer fjernet. På billedet til højre slæber Kristoffer og Lindim rør til affaldsbunken.

 

 

 

 

Øverste etage mod øst. Billedet til venstre er taget før - og billedet til højre efter afmontering af elektriske installationer.

 

 

Øverste etage mod vest. Billedet til venstre er taget før - og billedet til højre efter afmontering af elektriske installationer.

 

 

Øverste etage mod vest og øst. I indgangene til det vest- og østligste kanontårn har man indsat en træramme over hvilken, der er opsat en halvmur, som dækker buen. I det vestligste tårn er der endvidere monteret en ventilator i trærammen. Billedet til venstre viser indgangen til det vestligste kanontårn før oprydning. På billedet i midten er træramme, halvmur samt ventilator fjernet. Billedet til højre viser indgangen til det østligste kanontårn efter fjernelse af træramme og halvmur.

 

 

 

 

 

Beton halvmur ved rum 3m fjernet. Billedet i midten viser det gode værktøj fra Johannes Fog, der gjorde arbejdet muligt. Billedet til højre viser det færdige resultat - i forgrunden ses ikke en kiste, men et betondæksel.

 

 

I forbindelse med fjernelsen af de gamle el-installationer har det i flere tilfælde været nødvendigt at løsne ledninger og istallationer, som anvendes i dag. Kommunen har lovet hurtigst muligt at lovliggøre installationerne.  

 

 

 

 

 

 

 

De seks billederne herover viser fra venstre mode højre rummene 4,3,