Renovering af Fortunfortet

Etablering af plancheudstilling om Københavns nyere befæstning.

I 2006 har Fæstningskanalens venner, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune med støtte fra flere fonde, fået fremstillet og ophængt en plancheudstilling på Fortunfortet. Udstillingen er en nyredigeret version af den oprindelige plancheudstilling

som orlogskaptajn Peter Thorning Christensen m.fl. har udarbejdet i forbindelse med en udstilling om Københavns nyere Befæstning på Lyngby Stadsbibliotek for en række år siden. Udstillingen består af 16 plancher med tegninger og fotos fra

Land- og Søbefæstningens forter og batterier. Billedeplancherne er i 2008 blevet suppleret med tekstplancher om Københavns nyere Befæstning og om Land- og Søbefæstningen samt om de historiske og politiske forhold omkring opførelsen af befæstningen.

Billedet er taget i 2006