Home

 

FORTUNFORTETS VENNER

 

Husk den årlige befæstningsdag på Fortunfortet, der i år afholdes søndag d. 24. september 2017 mellem kl. 10 og 16. Se programmet her.

Hvem er vi?

 

Fortunfortets Venner blev stiftet i 2007 har til formål, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, som er ejer af Fortunfortet, og eventuelt andre lokale foreninger, at

 

  • Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge midler fra fonde.
  • Bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde.
  • Udvikle Fortunfortet, således at det kan fungere som et lokalt kulturcenter og uddannelsesmæssigt aktiv for kommunen.
  • Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune.
  • Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende almennyttige arrangementer.
  • Foreningen har endvidere til formål, at udbrede kendskabet til de nu skjulte forsvarsværker på Nordfronten: Dyrehavestillingen og Taarbækfort.
  • Etablere og vedligeholde hjemmesiden www.fortunfortet.dk

 

 

Fortunfortet

 

Fortunfortet blev solgt i 1923 og har siden haft forskellige ejere. Fortet har siden slutningen af 1950'erne været ejet af Lyngby-Taarbæk kommune.

 

I mange år har fortet været udlejet til forskellige formål, men har de sidste 15 år kun været anvendt til kunstudstillinger, optagelse af musikvideoer, motionsløb, afholdel-se af den årlige Befæstningsdag, markering af Idsteddagen samt guidede omvis-ninger mv.

 

Læs om fortets historie her.

 

 

 

 

 

Vores vision

 

Fortunfortets Venner har en vision om at bringe Fortunfortet til live igen og give fortet en nutidig an-vendelse til glæde for borger i Lyngby-Taarbæk kommune.

 

Fortunfortet skal inden 2020 - på hundredeåret for dets nedlæggelse som aktivt forsvarsværk - genopstå som et spændende bygningsværk og samlingspunkt for den lokale kultur, for skolerne og uddannelses-institutionerne og for erhvervslivet i Lyngby-Taarbæk kommune.

Renovering

 

Fortunfortets Venner og Lyngby-Taarbæk kommune har indgået et partnerskab med henblik på at søge private fonde om penge til gennemførelse af påtrængende grundsikrings- og renoverings-arbejder på Fortunfortet.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har givet sin forhåndsgodkendelse af det samlede renoveringsprojekt og har tillige anbefalet projektet som støtteværdigt.

 

Partnerskabet har pt. modtaget et støttetilsagn fra en fond på 3.000.000 kr. og søger nu støtte fra andre fonde til restfinansiering af projektet.

 

Information om renoverings-projektet, herunder projekt-beskrivelsen og de historiske tegninger som er anvendt til ansøgningen om forhåndsgod-kendelse af renoveringsprojektet til Slots- og Kulturstyrelsen, vil snarest være tilgængelig på hjemmesiden.