Forside

 

Seneste nyt:

Læs om Befæstningsdagen 2018 på Fortunfortet her.

 

Billedhugger Stine Ring Hansen udstillede i perioden 18. august til 30. september 2018 sine bronzeskulpturer gennem 25 år på Fortunfortet. Læs mere her.

 

Se billederne fra opsætning af fortnavn, opførelsesår, skjold og kongekrone her.

 

Læs referatet fra generalforsamlingen i Fortunfortets Venner den 24. maj 2018 samt regnskabet for 2017 her.

Læs referaterne fra bestyrelsesmøderne i Fortunfortets Venner her.

 

Lyngby-Taarbæk kommune har i efteråret 2017 udført en renovering af facaden på Fortunfortet omkring Hovedporten. Følg med i udførelsen af renoveringsarbejdet her.

 

De historiske tegninger fra Rigsarkivet vedrørende Fortunfortet kan ses her.

 

Se den nye vejvisningpæl på Mandehovedvej til Fortunfortet her.

 

Hjemmesiden er senest opdateret d. 4. oktober 2018.

Hvem er vi?

 

Fortunfortets Venner blev stiftet i 2007 har til formål, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune, som er ejer af Fortunfortet, og eventuelt andre lokale foreninger, at

 

  • Arbejde for og støtte renovering og vedligeholdelse af Fortunfortets bygninger og voldanlæg, herunder hjælpe med at ansøge midler fra fonde.
  • Bevare Fortunfortet som et attraktivt lokalt forsvarsminde.
  • Udvikle Fortunfortet, således at det kan fungere som et lokalt kulturcenter og uddannelsesmæssigt aktiv for kommunen.
  • Formidle information om forsvarsværker i Lyngby-Taarbæk kommune.
  • Deltage i planlægning og afvikling af befæstningsdagen og lignende almennyttige arrangementer.
  • Foreningen har endvidere til formål, at udbrede kendskabet til de nu skjulte forsvarsværker på Nordfronten: Dyrehavestillingen og Taarbækfort.
  • Etablere og vedligeholde hjemmesiden www.fortunfortet.dk.

 

Renovering

 

Fortunfortets Venner og Lyngby-Taarbæk kommune har indgået et partnerskab med henblik på at søge private fonde om penge til gennemførelse af påtrængende grundsikrings- og renoverings-arbejder på Fortunfortet.

 

Slots- og Kulturstyrelsen har givet sin forhåndsgodkendelse af det samlede renoveringsprojekt og har tillige anbefalet projektet som støtteværdigt.

 

Partnerskabet har pt. modtaget et støttetilsagn fra en Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 3.000.000 kr. og søger nu støtte fra andre fonde til restfinan-siering af projektet.

 

De historiske tegninger som er anvendt til ansøgningen om forhåndsgodkendelse af renoveringsprojektet hos Slots- og Kulturstyrelsen kan ses her.

 

 

Vores vision

 

Fortunfortets Venner har en vision om at bringe Fortunfortet til live igen og give fortet en nutidig anvendelse til glæde for borgere i Lyngby-Taarbæk kommune.

 

Fortunfortet skal inden 2020 - på hundredeåret for dets nedlæggelse som aktivt forsvarsværk - genopstå som et spændende bygningsværk og samlingspunkt for den lokale kultur, for skolerne og uddannelses-institutionerne og for erhvervslivet i Lyngby-Taarbæk kommune.

 

Fortunfortet

 

Efter at Fortunfortet blev nedlagt som militæranlæg i 1920, blev fortet solgt af krigsministeriet i 1923. Fortet har siden haft en række forskellige ejere. Siden slutningen af 1950'erne har fortet været ejet af Lyngby-Taarbæk kommune.

 

I mange år har fortet været udlejet til forskellige formål, men har de sidste 15 år kun været anvendt til kunstudstillinger, optagelse af musikvideoer, motionsløb, afholdelse af den årlige Befæstningsdag, marke-ring af Idsteddagen samt guidede omvisninger mv.

 

Læs om fortets historie her.